Volatilnost Valut Na Finančnih Trgih

Že na prvi pogled lahko opazimo, da se tečaji različnih vrednostnih pairjev (ali na splošno finančnih instrumentov) gibljeno različno. Pri nekaterih lahko opazimo nagle skoke, pri drugih bolj umirjeno gibanje, nekateri tečaji se gibljejo v trendih, drugi pa znotraj nekega razpona. Spet je pri nekaterih ta razpon večji, pri drugih pa ni velikih skrajnosti.

Če želimo ta pojav ponazoriti kvantitativno (s številkami) si lahko pomagamo s statističnim izračunom variabilnosti (ali preprosto rečeno, koliko se zajeti podatki razlikujejo med sabo).Če preprosto rečemo, opazimo da se nekateri tečaji spreminjajo bolj drugi pa so bolj mirni.

Matematično je volatilnost valut standardna devijacija preteklega …

Japti.si 2017