Volatilnost Valut Na Finančnih Trgih

Že na prvi pogled lahko opazimo, da se tečaji različnih vrednostnih pairjev (ali na splošno finančnih instrumentov) gibljeno različno. Pri nekaterih lahko opazimo nagle skoke, pri drugih bolj umirjeno gibanje, nekateri tečaji se gibljejo v trendih, drugi pa znotraj nekega razpona. Spet je pri nekaterih ta razpon večji, pri drugih pa ni velikih skrajnosti.

Če želimo ta pojav ponazoriti kvantitativno (s številkami) si lahko pomagamo s statističnim izračunom variabilnosti (ali preprosto rečeno, koliko se zajeti podatki razlikujejo med sabo).Če preprosto rečemo, opazimo da se nekateri tečaji spreminjajo bolj drugi pa so bolj mirni.

Matematično je volatilnost valut standardna devijacija preteklega gibanja tečajev. Za osnovno primerjavo, si oglejte naš članek “pretvornik valut”, ki vam bo pomagal pri orientaciji vrednosti valut. Za izračun lahko uporabimo različne pristope ali metodologijo.

Za izračun volatilnosti, v praksi vzamemo določeno preteklo bodobje, na primer zadnje 3 mesece.

Upoštevali bomo na primer otvoritveni tečaj posameznega dne, ter izračunamo standardno devijacijo posameznega tečaja.

Od Volatilnosti je odvisnih še nekaj drugih značilnosti povezanimi s trgovanjem z določenim finančnim instrumentom.

Tveganje:

Najprej povejmo, da volatilnost valut povezujemo s stveganjem, ki ga sprejemamo z vstopom v določeno naložbo. Večja, kot je volatilnost večja je negotovost oz. bolj so negotovi možni izidi glede posamezne naložbe (z negotovostjo imamo v mislih to, da je izid naložbe manj predvidljiv).

Z drugimi besedami, večja, kot je volatilnost manj stabilni in manj predvidljivi so prihodnji donosi določene naložbe, kar interpretiramo z večjim tveganjem. Prav tako so možji večji odkloni od neke srednje ali pričakovane vrednosti, kar prav tako interpretiramo, kot večje tveganje.

Bolj stabilno ali bolj predvidljivo naložbo po drugi strani jemljemo za manj tvegano.

Spread:

Spread ali razpon med nakupno in prodajno ceno je odvisen od likvidnosti in volatilnosti. Bolj, kot je določen trg učinkovit in likviden manjši je spread. Čim manjši srpead je v interesu vsakega investitorja (in trader-ja) saj manjši spread pomeni bolj optimalno vrednotenje določene naložbe na trgu, posledično v naložbo lahko vstopimo po optimalnem tečaju.

V času, ko je valut trg precej volatilen pa je običajno tudi spread večji. Tipičen primer takega dogajanja laho opazimo na določenih finančnih instrumentih tik pred oz. tik za kakšno pomembno makroekonomsko objavo. V takem trenutku je lahko pritisk na strani ponudbe bistveno večji kakor na strani povpraševanje, ali obratno, kar ima za posledico, da se spread drastično poveča, prav tako se poveča tudi volatilnost, saj dogajanje pogosto spremljajo nagli skoki in padci na trgu.

Trading:

Čeprav volatilnost povezujemo z večjim tveganjem, pa je potrebno povedati, da večja volatilnost ponuja tudi več priložnosti za dobiček v krajšem času. Pri investiranju obstaja pravilo: večji donos, kot si ga obetamo od določene naložbe, večje tveganje moramo sprejeti. Z drugimi besedami, če pričakujemo, da bo naložba zrasla za 15%, moramo biti pripravljeni na to, da utrpimo 15% izgubo.

Iz tega sledi, da pri povečani volatilnosti se sicer spuščamo v bolj negotove in posledično tvegane naložbe, vendar pa je tudi potencialni dobiček lahko večji.

About author

Mato

Hej, jaz sem Mato. Kot otrok sem ljubil igranje z Lego kockami in vsako leto sem v naši dnevni sobi naredil božično vasico. Dovolj imam sreče, da sem te otroške hobije spremenil v (zelo zabavno) kariero. Sedaj delam tisto, kar imam rad in to vsak dan - ustvarjam prostor, ki prenaša občinstvo in pripoveduje zgodbo.

All posts